Ще правят ново предприятие за боклук в Бургас

Ще правят ново предприятие за боклук в Бургас - E-Burgas.com
Смет Нова общинска структура под името "Чистота еко" ще бъде учредена в следващите седмици. Предложението за това е на заместник-кмета в община Бургас Йорданка Ананиева. Тя е внесла докладна записка, с която се предлага да бъде създадено ОП"Чистота еко" . Докладната е от 15.10.2014 година. В нея се мотивира нуждата от подобно предприятие, което да се занимава със управление на депото край Братово, сепариране на отпадъците, както и тяхното разделно събиране и рециклиране. Дейността на новата структура ще бъде свързана и с компостирането на биоразградими отпадъци. Община Бургас, заедно с още няколко общини в региона реализира проект по европейска програма, свързан с изграждане на допълнителни модерни депа, и организиране на добив и преработка на отпадъците, което да отговаря на най-новите изисквания. От докладната става ясно, че ще бъдат назначени 53 души на работа. Местният парламент ще трябва да избере и директор на предприятието. Самият статут на "Чистота еко", като ОП означава, че то няма да е търговско дружество със самостоятелна дейност и капитал. Т.е. цялата работа на предприятието ще бъде финансирана от бюджета на община Бургас. Това реално означава още една тежест по неговата разходна част, която и без това е с тревожни показатели. Въпреки, че в докладната не е показан финансов разчет, според експерти "Чистота еко" ще струва поне 8 милиона лева на година. Пари, които трябва да осигури именно общинскияг бюджет. Дали това е  финансово добре аргументирано  ще стане ясно в следващите години.
Коментари

Още от последните новини