Семействата разчитат главно на заплата, пушенето и пиенето на алкохол се увеличава

Семействата разчитат главно на заплата, пушенето и пиенето на алкохол се увеличава - E-Burgas.com

През последните десет години потреблението на алкохол и цигари се увеличава, семействата купуват по-малко хляб и зеленчуци, но повече плодове и безалкохолни напитки. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за доходите и разходите на домакинствата в периода 2008 - 2017 г. През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5586 лв. и нараства с 8.1% спрямо 2016 г. и 1.6 пъти за последните десет години. Доходът от заплата през миналата година е 3 038 лв. средно на човек, увеличението за година е с 8.2%, а за 10 г. - с 67%. Увеличението на пенсиите, чийто размер за миналата година е 1479 лв. средно на човек, е с 3.3% спрямо 2016 г. и с 82.6% спрямо 2008 г.

Доходите от самостоятелна заетост нарастват най-значително за година - с 18.2% до 377 лв. средно на член на домакинство. Спрямо 2008 г. обаче увеличението е най-малко - едва с 38.6%. Доходът от трудова дейност извън работната заплата пък дори намалява с 14% за последната година и с една четвърт спрямо времето преди началото на икономическата криза.

Над половината от доходите на семействата са от заплата, а близо 30 на сто - от социални плащания (пенсии, надбавки, обезщетения, помощи). През 2017 г. българските домакинства са изразходвали 5 217 лв. средно на човек, което е с 9.7% повече в сравнение с 2016 г. За периода 2008 - 2017 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.6 пъти.

За храна и безалкохолни напитки през 2017 г. всеки човек е похарчил средно 1573 лв., със 7.4% повече спрямо 2016 г. и с 31.7% - в сравнение с 2008 г.

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 987 лева. Те нарастват с 15.3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. се увеличават със 74.7%. За транспорт и съобщения през 2017 г. са похарчени 576 лв., което е със 7.3% повече от 2016 г. и с 54.4% - спрямо 2008 г. През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на човек от домакинство са в размер на 648 лв. и се увеличават с 16.3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. нарастват близо 3 пъти. През 2017 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.1%, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г. и с 6.5 процентни пункта - спрямо 2008 година. Едновременно с това делът на разходите, свързани с жилището, нараства - с 1 процентен пункт за година и с 1.7 процентни пункта за десетилетие. Разходите за транспорт и телефонни разговори запазват дела си от 11 на сто. Спрямо 2016 г. потреблението на хляб и тестени изделия намалява с 0.9 кг, а на зеленчуци - с 2 кг. Едновременно с това потреблението на плодове се увеличава с 1.7 кг, а на безалкохолни напитки - с 6.5 литра. На годишна база се увеличава потреблението средно на човек на алкохолни напитки (от 27.3 на 28.9 л) и на цигари (от 639 на 656 броя).

За десетилетието се увеличава покупателната способност на домакинствата за всички основни хранителни продукти с изключение на маслото. Най-много е нараснала покупателната способност при ябълките, свинското месо, белия хляб и захарта в сравнение с началото на разглеждания период, информира статистическият институт.

Коментари

Още от последните новини