Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас - E-Burgas.com
obshtina_burgas На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение №27-12-2/24.09.13г. на Общински съвет - Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за проектиране и е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№063011, местност „Минерални бани“, землище - кв.Банево, гр.Бургас.
Коментари

Още от последните новини