Съкращават 32 души от ОП "Транспорт", заменят ги с компютри

Съкращават 32 души от ОП

В предприятието целят минимален елемент на човешка намеса

32 души ще бъдат съкратен от общинското предприятие "Транспорт" през следващия месец. Това ще стане след като бъде гласувана докладна записка на кмета Димитър Николов за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на предприятието. Така в него ще работят 145 души, вместо сегашните 177. 

Според за това се изтъква, че в ОП „Транспорт“ се налага създаването на нова организация на работа, като чрез максимален ефект се постигне повишено качество на услугите към крайния потребител. Редица дейности, извършвани от предприятието са оптимизирани чрез въвеждане на компютъризирани електронни операционни системи, осигуряващи бързина, качество и точност на предоставяните услуги.

След въвеждането на новата система на отчитане и постигането на заложените цели за минимален елемент на човешка намеса се постига целената ефективност при изпълнение на предмета на дейност, а региона се отличава с добра организация и  ред в сферата на транспорта, което се изразява в ежедневно полагане на усилия за подобряване качеството на транспортните услуги като цяло на територията на Община Бургас и осигуряване на висока степен на безопасност и ефикасност на всички дейности касаещи предмета на работата на предприятието

В докладната записка са описани щатните бройки за всички отделни длъжности на препдриятието. 
 

Коментари

Още от последните новини