Реставрират скулптурите в Морската градина, правят ги атракция за туристите

Реставрират скулптурите в Морската градина, правят ги атракция за туристите  - E-Burgas.com
снимка: burgas1.org

Произведенията на изкуството са останали от Международен симпозиум по скулптура

Докладна записка за възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас е постъпило в Общински съвет - Бургас. Тя е внесена от общинският съветник Живко Иванов след предложение от Митко Иванов, който е председател на „Дружеството на художниците в Бургас.

Скултупурите са създадени по време на традиционния в миналото симпозиум по скулптура с името „Международен симпозиум по скулптура-Бургас”. Според Митко Иванов те са огромно културно богатство, което във времето, за съжаление, не е било поддържано и съхранено. 

В момента част от скулптрите са наклонени, с отчупени детайли, липсват имена на авторите, повърхността им е замърсена или върху тях растат лишеи и мъхове. Околната среда при експонатите отдавна се е променила. При част от скулптурите прилежащата растителност не е поддържана адекватно, в резултат на което те са обрасли.

Една от основните цели на Община Бургас, заложени както в Годишната програма за общинска туристическа реклама на Бургас за 2017 г., така и в Стратегията за устойчиво развитие на Община Бургас, е продължаване на усилията по съхраняването, опазването и популяризирането на културно-историческия туризъм, мотивира се Живко Табаков. Той цитира данни на Световната организация по туризъм, спред които през 2020 г. културният туризъм ще бъде водещ в световен мащаб, а Европа е ключова дестинация за този вид туризъм. Това неминуемо означава, че Бургас трябва да постави фокус, да стимулира и популяризира посещенията на културно-исторически обекти, както и приоритетно да развива нови такива, особено, ако те вече съществуват.

В докладната записка се настоява да бъде създадена временна комисия, която да изготви пълен списък на творбите, заснемането им, установяване на техните автори и кратко описание на състоянието им и изготвяне на препоръки за реставрацията им. 

Коментари

Още от последните новини