Подменят айтоския андезит на храм "Св. Св. Кирил и Методий", търси се подобен камък за фасадата

Подменят айтоския андезит на храм

Каменното находище не разполага с количества от използвания материал

Община Бургас обяви обществена поръчка за фасадна реставрация и консервация на храм "Св. св. Кирил и Методий", който се намира на едноименния площад в центъра на града. Проектът е предложен за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристическите атракции” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020. Към датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране. 

Целта на проекта е визията на храма, максимално да се доближи до оригиналното обемно – пространствено и художествено въздействие на една от най-значимите в градската територия сгради. Следва да се проучат възможностите и се дадат целесъобразни решения, икономически обосновани и гарантирани във времето за възстановяването на фасадата на храма. В момента пред проекта има два варианта. 

Първият е да се  обследват възможностите за консервация на масовата част от каменната зидария и възстановяване на ордерните и украсни елементи. Ще трябва обаче да се отчете факта, че към настоящия момент каменното находище не разполага с количества от използвания материал, а преизползването на свалени части от зидарията е невъзможно.

Вторият вариант е да се проучат възможностите за премахване на съществуващата каменна зидария от айтоски андезит, каквито препоръки са дадени и при аварийното укрепване на храма преди години. След това фасадата ще бъде цялостно преоблицоване с естествен камък близък по цвят и повтарящ пластичната украса за гарантиране на най-добра визия, обемно-пространствено и художествено въздействие.

Проектът следва да се съгласува с Министерството на културата, тъй като храмът е обявен за недвижима културна ценност през 1992 година. Предстои цялостно обследване на сградата и подробно заснемане на архитектурните елементи по фасадата, които да бъдат възстановени.

 

Коментари

Още от последните новини