Организират безплатни обучения по английски за безработни и лица с увреждания в Бургас

Организират безплатни обучения по английски за безработни и лица с увреждания в Бургас - E-Burgas.com

Безработни и неактивни лица, вкл. с увреждания ще имат възможност да участват в обучение за придобиване на ключови компетентности по "Общуване на чужди езици“ (английски език), организиран от Община Бургас, а записването за него започва от днес, 30 август, вторник.

Обучението се реализира по проект: BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Проектът предоставя възможност за социално-икономическа интеграция на неактивни и безработни лица, регистрирани в „Бюрото по труда“ към Агенция по заетостта, а обученията ще се реализират в следните ключови компетентности:

- Обучения по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език). Курсът е предназначен за безработни и неактивни лица, вкл. с увреждания, които трябва да развият своята езикова компетентност за общуване на чужд език (английски) в професионална среда и извън нея. Курсът е с продължителност 300 учебни часа и три нива на обучение, всяко от които по 100 учебни часа. Нивата са А1, А2 и В1 по критериите на Общата европейска референтна езикова рамка. В една учебна група ще бъдат включени 10 лица или общо 30 участника. Лицата, които са включени в обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език) следва да преминат през трите нива на обучение. Предлагания брой обучаеми в една група е обусловен от спецификата на чуждоезиковото обучение.

Курсът има за цел развиването на рецептивните (слушане и четене) и продуктивни (говорене и писане) езикови умения, както и придобиване на знанията за практическата употреба на граматика и лексика на съответното ниво от Общата европейска референтна езикова рамка, а също запознаване с езика, който се използва в конкретни комуникативни и делови ситуации.

Обученията ще се проведат в сградата на Бургаски свободен университет, бул. "Сан Стефано" 62; в периода:

- обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език) ниво А1 – 19.09.-04.10.2022г.

- обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език) ниво А2 – 05.10.-19.10.2022г.

- обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език) нива В1 – 20.10.-03.11.2022г.

На всички лица, преминали успешно през обученията, ще бъде издаден документ, доказващ завършеното обучение. След приключване на всяко ниво на обучение, участниците следва да бъдат оценявани под формата на тестова писмена и устна монологична и диалогична форма. На преминалите успешно следва да бъде издаден документ за съответното ниво.

ВАЖНО !!! В обученията по проекта не могат да бъдат включени лица, завършили вече предвидените по настоящия проект обучения, както и обучения по друг проект и/или програма, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник.

Изисквания за включване в обученията:

Обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език)“.

Образование: средно

Приоритетно ще бъдат включени в обучения безработни или неактивни лица, вкл. лица с увреждания преминали през мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда по проекта.

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Автобиография по образец;

- Копие от диплома за завършено образование.

Заявления се приемат всеки работен ден от 30.08.2022 г. до 12.09.2022 г. от 08.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в деловодството на Община Бургас, на адрес: ул. „Александровска“ № 26.

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Бургас, ще извърши подбор на лицата на 14.09.2022 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени.

Свързани статии
Английски език за възрастни: Кои са важните умения и как да подобрите познанията си? Ясен е графикът за обучения на СИК в Бургас Започна обучението на учители по английски език в Бургас Безплатни обучения за деца в спортната инфраструктура в Бургас Публикуваха обучителни видеа за изборите на 14 ноември Продължава демонстрационното машинно гласуване в Бургас, вижте графиците Здравната вноска за безработните става 26 лв. Общината подава ръка на безработни младежи Продължават безплатните обучения по спорт за деца в Бургас Бургас продължава безплатните спортни обучения на деца
Тагове
английски обучения безработни лица с увреждания
Коментари

Още от последните новини