Общински съвет ще замазва гаф на извънредно заседание

Общински съвет ще замазва гаф на извънредно заседание - E-Burgas.com

Съветниците ще се поработят допълнително в разгара на август, заради 7 паркоместа в "Братя Миладинови"

Общински съвет - Бургас ще заседава извънредно през август на заседание с една единствена докладна. Става дума за прегласуване на решение от миналата сесия, когато местния парламент подкрепи предложението на Георги Дражев за изграждането на седем паркоместа пред търговски обект в к-с "Братя Миладинови". Решението беше подкрепено с 26 гласа "за" 2 "против" и 15 "въздържал се".

Става дума за бургаската фирма „Тандем 1991“, която изрази готовност да изгради паркинга за своя сметка, като получи правото да използва безвъзмездно три от паркоместата. 

Оказва се обаче, че решението е взето незаконосъобразно, като за това алармира областният управител Вълчо Чолаков. На първо място общината не е провела процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и поради тази причина няма право да възлага строителството. Вторият проблем идва от въпросните три места, които искат от "Тандем 1991", тъй  като в Закона за общинската собственост (ЗОС) не е регламентирана хипотеза при която се ползва общинска собственост - публична или частна срещу извършени строителни дейности в полза на общината.

"Прякото договаряне със заинтересовано лице да изгради общинска инфраструктура, но срещу правото да я ползва определен период от време е недопустимо, и противоречи на закона и добрите нрави. Искането на инвеститора да подобри достъпа до собствените си обекти като за целта изгради уличната и паркингова настилка може да бъде допуснато, но само ако е безвъзмездно." аргументира се Вълчо Чолаков. 

Така областният управител връща въпросната докладна за прегласуване. Това обаче няма да стане на следващата редовна сесия на местния парламент, а съветниците ще трябва да се съберат на извънредна такава. 

Коментари

Още от последните новини