Нови улици, паркинги и детски площадки за 3,4 млн. лв. във "Възраждане"

Нови улици, паркинги и детски площадки за 3,4 млн. лв. във

Ремонти на стойност над 3,4 млн. лв. ще бъат извършени в бургаския комплекс „Възраждане“. В момента община Бургас търси изпълнител на мащабния проект, който включва ремонт на улиците и тротоарите, създаване на нови паркоместа, изграждане на детски площадки, подмяна на уличното осветление и нови кътове за отдих. 

Обществената поръчка е разделена на две части. Първата включва реконструкция на улици и облагородяване на междублоковите пространства в района на ул. „Гладстон“, „Васил Левски“ и „Дебелт“, включително реконструкция на следните улици в обхвата на разглежданата територия - ул. „Христо Фотев“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Македония“, ул. „Пробуда“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Васил Левски“, ул. „Ивайло.-I етап"

Предвижда се там да бъдат изградени много нови паркинги, които да решат един от основните проблеми на жителите на комплекса в момента. В кътовете за отдих ще има маси за шах и тенис, както и детски площадки. 

Във втората влиза „Реконструкция на ул „Фердинандова“. Там ще бъде обособена система за събирането на дъждовните води от улиците се осъществява от чугунени единични и двойни улични оттоци. Предвидените по проекта видове работи не засягат нормалното функциониране на изградените газопроводи. По отношение на изградените електропреносна мрежа и мрежа за електронни съобщения се предвиждат основно дейности по тяхното опазване. В проекта се предвижда поставяне на енергоефективно улично осветление.

Срокът за изпълнение на поръчката е 180 дни. 
 

Коментари

Още от последните новини