Избраха проф. д-р Турманова за председател на новоучреденото Сдружение „Регионален академичен център на БАН" в Бургас

Избраха проф. д-р Турманова за председател на новоучреденото Сдружение „Регионален академичен център на БАН

Проф. д-р Севдалина Турманова бе избрана за председател на новоучреденото сдружение с нестопанска цел "Регионален академичен център на БАН" в Бургас. Председателят на Общински съвет - Бургас получи пълно одобрение да оглави този пост.

Учредители на новото научно-изследователско звено са проф. дпн Галя Христозова, ректор на БСУ, д-р Милен Николов, директор на РИМ-Бургас, кап. Жорж Дерелиев, председател Търговско-индустриална камара, чл.-кор. Екатерина Бъчварова, проф. д-р Атанас Палазов от Институт по океанология на Българската академия на науките, проф. д-р Ивайло Димитров от Институт по полимери на Българската академия на науките, проф. д-р Бойка Мирчева от Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките, доц. д-р Десислава Панева-Маринова, Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките и Институт по математика и информатика на Българската академия на науките.

В началото на учредителното събрание всички присъстващи почетоха с едноминутно мълчание паметта на акад. Стефан Воденичаров, български учен с международна известност в областта на материалознанието, изтъкнат държавник и общественик, който ни напусна тази седмица.

Дейността, която ще развива сдружениетоq ще е в обществена полза в посока за регионално, национално и транснационално развитие, включително с фокус върху тематични области съгласно стратегически документи Иновационна стратегия за интелигентна специализация и основните типове инвестиции за Югоизточен район.  Сред областите, които ще бъдат приоритет за Регионалния академичен център - Бургас са:

наука, иновации и модерни технологии- креативни и рекреативни индустрии;
мобилност и регионална свързаност;
инвестиции в човешки ресурси;
нисковъглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика;
интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони;
трансгранично и транснационално сътрудничество;
туризъм (екологичен, здравен, културен и др.) и уелнес;
химически продукти и технологии
информационни и комуникационни технологии, услуги и далекосъобщения;
морска биология, аквакултури и рибовъдство;
биотехнологии, биохрани и биопродукти;
мехатроника; енергетични технологии и биогорива.
За постигане на поставените цели сдружението ще  подготвя и провежда изследвания, проучвания и анализи, свързани със научното и социално-икономическото развитие, създава, координира, управлява и осъществява мониторинг на проекти, програми, консултира и подпомага други публични и частни организации във връзка с изготвянето на анализи, научни изследвания, подготовката и изпълнението на проекти.

 

Коментари

Още от последните новини