Хулиганът Ралф може да се размине без граждански иск

Хулиганът Ралф може да се размине без граждански иск - E-Burgas.com

Районен съд Несебър, oкръжен и aпелативен съд Бургас обясняват във връзка с публикации и коментари по делото на шведския гражданин, Ралф С. и постановена присъда информира, че несебърският районен съд призна Ралф Сундберг за виновен, за нанасяне на лека телесна повреда.

Освобождава го от наказателна отговорност и му налага глоба в размер на 4 500 лева. Производството пред съда е образувано, на основание внесено от прокурора постановление, с което е направено предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 376, ал. 3 и ал. 4 от НПК, в производството пред съда по разглеждане на предложението за освобождаване на обвиняемия Ралф С. от наказателна отговорност, не се допуска граждански иск, както и участие на частен обвинител.

Санкцията, предвидена от законодателя в тези случаи е от 1 000 до 5 000 лева. В рамките на посочените в закона граници на наказанието, съдебната инстанция е определила и наложила наказание от 4 500 лева, което се доближава до максималния размер на законово установената горна граница.

След влизане в сила на постановения съдебен акт, действията по привеждане в изпълнение на присъдата, предвиждат препис от същата да се изпрати на съответния орган, който в случая е Национална агенция за приходите - орган, натоварен да събира вземанията на съдебната власт.

В случай, че приходната администрация не открие имущество или активи на осъдения, достатъчни за събиране на вземането, тя следва да уведоми съда, постановил решението, който е овластен да изпрати решението за признаване и събиране на наложената глоба на компетентните органи на Кралство Швеция по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Сундберг беше признат за виновен за нападението над камериерката Диана Петкова в хотел в "Слънчев бряг", но делото беше гледано по специален ред, който освободи подсъдимия от наказателна отговорност заради чистото му съдебно минало.

Коментари

Още от последните новини