Доц. Михайлова: Ако не се вземат мерки, антибиотичната резистентност ще започне да застрашава повече животи, отколкото злокачествените заболявания

Доц. Михайлова: Ако не се вземат мерки, антибиотичната резистентност ще започне да застрашава повече животи, отколкото злокачествените заболявания - E-Burgas.com

18 ноември е ден на антибиотиците и всяка година Световната здравна организация посвещава цяла седмица на това велико откритие на 20-ти век. Целта на инициативата е да се повиши осведомеността на хората относно антибиотичната резистентност и да се насърчат най-добрите практики сред широката общественост, медицинските специалисти и лидерите на мнение.

Доц. Михайлова, какво представлява антибиотичната резистентност?

Антибиотиците са лекарства, използвани за лечение на инфекции, причинени от бактерии. Микробите обаче могат да се адаптират и да намерят начини за избягване на ефектите на антибиотиците. Това явление се нарича антибиотична резистентност и представлява ежедневен проблем в България, Европа и целия свят. Колкото повече антибиотици се използват, толкова по-голям е шансът бактериите да развият резистентност към тях.

Какви са причините за антибиотичната резистентност?

Появата на резистентност е резултат от неправилна употреба и неадекватно назначаване на антибиотици. Неподходящото използване е приемане на антибиотика по начин, различен от предписания – пропускане на дози; приемане на антибиотика през различни интервали от време; запазване на известни количества от лекарството за друг път. Неадекватното назначаване включва излишно предписване; необосновано предпочитане на широкоспектърни антибиотици; неправилен подбор на антибиотици и неподходящ дозов режим.

Какви са последиците от антибиотичната резистентност?

При наличие на антибиотична резистентност се удължава времето за лечение на една инфекция; увеличава се продължителността на болничния престой и се повишават нивата на заболеваемост и смъртност. Счита се, че ако не се ограничи антибиотичната резистентност, през 2050 г. инфекциите, причинени от резистентни бактерии, ще отнемат живота на 10 милиона души. Това означава, че повече хора ще умират от такива инфекции, отколкото от злокачествени заболявания.

Проблемът се задълбочава от факта, че възможностите за разработване на нови антибиотици са ограничени. Въпреки че се появяват разнообразни продукти, сред медицинските специалисти е известно, че повече от три десетилетия няма открит антибиотик с механизъм на действие, различен от съществуващите.

Резистентните бактерии  не  влияят само върху човека, който ги носи. Те могат да се разпространят в други хора (и животни), с които има тесен контакт.

Какво може да направи всеки за ограничаване на антибиотичната резистентност?

Появата на резистентни бактерии не е възможно да се избегне напълно, но намаляването на броя им осигурява известно време за разработване на нови подходи за борба с инфекциите. Затова препоръчвам пациентите да не настояват за изписване на антибиотици; да търсят мнението на медицински специалисти за други лекарства, които могат да помогнат, особено при настинка или грип; да използват антибиотици само, когато са назначени от лекар; да приемат антибиотиците точно както са предписани, да не ги запазват за бъдеща употреба и да не ги споделят с други.

Как лаборатория „ЛИНА“ се включва в борбата с антибиотичната резистентност?

Лаборатория „ЛИНА“ предлага широк спектър от изследвания за доказване на инфекции и за откриване на техните причинители. При установяване на бактериални агенти, съществуват възможности за изпитване на чувствителността им към различни антибиотици (антибиограма). Отхвърлянето на бактериална инфекция е начин за избягване на ненужна употреба на антибиотици. В допълнение, през месеците ноември и декември в лаборатория „ЛИНА“ микробиологичното изследване на гърлен секрет, на носен секрет и на урина е на намалена единична цена от 7 лв., вместо стандартните 10 лв.

Коментари

Още от последните новини