Държавата даде на Бургас имот в Промишлена зона „Север“

Държавата даде на Бургас имот в Промишлена зона „Север“ - E-Burgas.com
Имотът е за реализиране на инженерно-техническа инфраструктура promishlena zona   Кабинетът прехвърли държавни имоти на общините Годеч, Бургас и Нова Загора. Имотът, който община Бургас ще ползва за реализиране на инженерно-техническа инфраструктура, се намира в Промишлена зона „Север” и е с площ 10,8 дка. Теренът, който ще ползва община Годеч, е с площ 15,2 дка. Той ще послужи за бъдещи инвестиции, разкриващи нови работни места. За тази цел общината има разработен проект, с който ще кандидатства по Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014-2020 г.”. Четирите сгради в имота ще бъдат ремонтирани, за да се създадат условия за туризъм.

Поради преобразуването на Професионалната гимназия по селско стопанство в Нова Загора от училище към МЗХ в общинско училище, сградите на гимназията се прехвърлят в собственост на местната власт. Придобивайки ги, общината ще има възможност да подобри материално-техническата база на учебното заведение и качеството на професионалното образование в него.

Коментари

Още от последните новини