Бюджет 2020 в Карнобат достига рекордните за общината 30 млн. лв

Бюджет 2020 в Карнобат достига рекордните за общината 30 млн. лв - E-Burgas.com

Планираните приходи в проекта за бюджет на община Карнобат през 2020 год. се изчисляват на 29 999 999 лв. става ясно от рамката, която премина през първото обществено обсъждане.

По традиция от 2007 год. кметът на общината Георги Димитров и неговата администрация всяка година успяват да постигнат увеличение в бюджета спрямо предходната, но през 2020 год. планираното повишение на приходите в Карнобат е значително.

В сравнение с 2019 год се очаква парите в местната хазна да бъдат с 3 449 944 лв. повече.

В амбициозния бюджет  приходите от местни дейности  възлизат на 13 061 256 лв.

По отношение на  общинска собственост  общината продължава да спазва консервативната си политика и през новата година, т.е  предимство ще получават най-вече сделките за отдаване под наем, а не продажбите на общински активи.

Така например в бюджета са заложени 1 780 000 лв. постъпления от наеми на земя, имущество, лихви и нетни приходи от продажба на стоки и услуги, 150 000 лв са очакваните приходи от концесии,  докато по същото време от продажба на сгради и терени са планирани едва 200 000 лв.

Община Карнобат влезе в новата година с напълно разплатени сметки към доставчици, без необслужени задължения и с преходен остатък в общинските банкови сметки в размер на 1 869 865 лв.

Единственото перо, по което планираните приходи няма да бъдат достатъчни, е свързано със сметосъбирането, сметоизвозването и чистотата.  Предвидени са 1 100 000 лв., при необходими 1 681 000.

Разликата се дължи на това, че на последната си сесия през 2019 год. мнозинството в общинския съвет отказа да увеличи такса „битови отпадъци“, чието ниво и в онзи момент беше едно от най-ниските в страната. За да бъде осигурено необходимото финансиране, от общинска администрация ще бъдат принудени да потърсят  средства от собствените си приходи и да намалят разходите в други сфери.

Коментари

Още от последните новини