Адресна регистрация направена до 24 април 2015 ще се зачита за вота

Адресна регистрация  направена до 24 април 2015 ще се зачита за вота - E-Burgas.com
10bcb3371df623d58835eb29fac3b272Централната избирателна комисия реши, че за дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и параграф 1, т. 4 и 5 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс се счита датата 24 април 2015 г. включително, съобщиха от ЦИК. Право да избират и да бъдат избирани като общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, пише в чл. 396, ал. 1 и в чл. 397, ал. 1 на Изборния кодекс. С друго решение ЦИК прие хронограма за местните избори на 25 октомври 2015 г. Според документа до 26 август, 59 дена преди изборния ден, кметовете съобщават публично и публикуват на Интернет страницата на общините датата, часа и мястото за консултации за съставите на общинските избирателни комисии. Хронограмата е качена на страницата на ЦИК в Интернет.  
Коментари

Още от последните новини