Заплатите в област Бургас намаляват, вече сме девети в страната

В областите Разград, Габрово и Враца възнагражденията са по-високи

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.7% и достига 895 лева. Това показват данните на Националния статитистечески институт. 

В обществения сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2017 г. с 3.1% (985 лв.), а в частния сектор - с 5.4% (866 лева). В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 5.3%, съответно в обществения сектор увеличението е с 9.7%, а в частния - с 3.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2018 г. се увеличават със 0.5% спрямо края на декември 2017 г., като достигат до 116.2 хиляди. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 0.3% (до 88.6 хил.), а в обществения сектор - с 1.2%  (до 27.6 хиляди).

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София  - 1 456 лв., а най-ниска - в областите Видин - 710 лв., Благоевград - 721 лв. и Кюстендил - 754 лв.

Пред Бургас, освен столицата, цялата област София, както и Стара Загора, Варна, Враца, Пловдив, Габрово и Разград. Зад Бургас остават Русе, Шумен, Ловеч и Ямбол. 

Сподели новината:

Коментари