Васил Едрев: За Айтос предстои година със сериозна строителна програма

Задача №1 е благоустрояването на парка

- Г-н Едрев, каква беше 2017 г. за Община Айтос?

- Беше добра и динамична година. Бих я определил като подготвителна за сериозната строителна програма, която ни предстои през 2018 година. Година, в която спечелихме финансиране по проекти за близо 25 млн. лв. Година на много обществени поръчки по проекти, на обжалвания и отново обявяване на поръчки. В крайна сметка, приключваме 2017-та с успешно финализирани процедури, по които ни предстои много работа през новата година.

   В началото на годината подписахме договор за финансиране по ОП "Околна среда" за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос на стойност 19 млн. лв. Труден проект, който след близо седем години, тръгна успешно. Завърши една много тежка процедура по проекта за благоустрояването на парк "Славеева река". Живот и здраве, напролет, ремонтните дейности в парка ще започнат. Осигурено е финансирането в размер на 1.6 млн. лв.

  Одобрени бяха средства по общински проект за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа от 5.5 километра на територията на град Айтос. Това означава основен ремонт на осем основни улични артерии в града. Проектът е на стойност от близо 2 млн.лв. Средствата са от ДФ "Земеделие", по мярка 7.2.

    Добрата новина е, че през последните месеци на 2017 г. размразихме важни за хората проекти. Получихме финансиране за ремонт на В и К мрежата в селата Карагеоргиево и Мъглен, както и за водоснабдяване на с. Чукарка от деревация Камчия, където проблемът с водата от години е сериозен. Проектът на Община Айтос е одобрен и очакваме покана да подпишем договори.

    През 2017 година, много активно заработи Местна инициативна група - Айтос. Подготвена и одобрена беше Сратегията за местно развитие, която ще бъде финансирана с близо 3 млн. лв. Осигурени са средства за десетки местни проекти, голяма част от тях ще бъдат инициатива на гражданите и НПО. Това е изключителна възможност да бъдат реализирани проекти на бизнеса, НПО и в публичния сектор. Имаме проектна готовност по мерките на Стратегията в почти всяка сфера - социална политика, спорт, инфраструктура, култура, благоустрояване.

  През м. март 2017 г. започна изпълнението на съвместен проект със Специалната администрация на провинция Одрин, Турция. Бюджетът на Айтос по този проект е 181 970 евро. За първи път имаме възможност да закупим техника и оборудване за възстановяване и опазване на зелената инфраструктура и за разделно събиране на зеления отпадък. Подписахме договор и за изпълнението на проект, в партньорство с Гьотеборг, Швеция на стойност 170 203 лв..Проектът е за предоставяне на социални услуги на хора в нравностойно положение. В основата му е добрият шведския опит в социалната сфера.

   Готов е и първият Общ устройствен план на Община Айтос. Одобрен е от отговорните институции. Предстои да бъде внесен за одобрение на заседание на Общинския съвет. Планът, който е задължително изискване на всяка община, беше финансиран по проект с  228 000 лв.

  Бяха извършени ремонти на улични настилки в града, за 400 хил. лв бяха асфалтирани улици в с. Пещерско, където не са правени ремонти от 30-40 години. Получихме финансиране и за изграждане на Спортен комплекс в с. Карагеоргиево за 440 хил лв, нещо, за което там младите хора мечтаеха от години.

Мисля, че безспорният успех на Община Айтос през 2017 г. е финансовата стабилност. За мен, основен принцип е средствата в бюджета да се харчат целесъобразно и законо-съобразно. Защото това, което постъпва в бюджета, са най-вече парите, събрани от хората. За мен е важно, те да бъдат прозрачно изразходвани.

- Каква е програмата на Община Айтос за 2018 г, кои ще са приоритетите?

- Както вече споменах предстои ни година със сериозна строителна програма. Задача №1 е благоустрояването на парка. Хората отдавна чакат това да се случи. Започваме реално и строителството по най-мащабния проект на Общината - Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос, която трябва да открием през 2019 г. Предстои да реализираме проектите за спортното игрище в Карагеоргиево, В и К мрежата в трите села, проекта за уличните настилки в града и всички останали по-големи и по-малки проекти, за които сме осигурили финансиране по донорски програми и по капиталната програма на Общината за 2018 г. Имаме изключително добра проектна готовност, ще кандидатстваме за финансиране по оперативните програми. Оптимист съм и очаквам една по-добра година за Община Айтос. Сигурен съм, че през 2018 г. ще видим резултатите от всичко това, което свършихме през 2017 г.

Първият ми приоритет винаги е бил и остава образованието. Защото грамотните млади хора, добрите условия за обучение и възпитание и добрата образователна инфраструктура са факторите, които определят бъдещето на община Айтос.Вторият, но не по важност, приоритет е инфраструктурата. Това, което искат хората - ремонтирани улици и пътища. Друг важен приоритет през 2018 г. е подновяването на старата водопроводна мрежа, за която не е имало средства поне 30 години.

Имаме готов проект за основен ремонт на Зоопарк - Айтос, с който ще кандидатстваме за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество. Ще имаме много работа и по проектите в публичния сектор, финансирани по Стратегията за местно развитие на МИГ.

Имаме проекти за социални услуги, дейностите по които продължават и през 2018 г. Това са проекти за дома за стари хора, за обществена трапезария, за грижа за хората в неравностойно положение, за самотни възрастни, за деца до 7 години т.н.

Преди всичко, с консенсус и съобразено с исканията на гражданите трябва да приемем бюджет-2018. Проектът е готов, публичното обсъждане ще се проведе два дни преди края на годината. Мисля, че сме готови с един много добре балансиран проект, който гарантира финансова стабилност на Община Айтос през новата година.

- Какво бихте искали да кажете на айтозлии в последните дни на старата година? 

- Че разчитам на тяхната помощ. Вярвам, че ще решаваме проблемите заедно и заедно ще се радваме на успехите! Благодаря им за сигналите, за жалбите, благодаря и за критиките. За мен е важно мнението на всеки един гражданин.  

Преди всичко, искам да пожелая весели Коледни и Новогодишни празници на всички граждани от община Айтос. Здраве, инициативност и успехи на всеки айтозлия, на всяко айтоско семейство!

Нека никога не ни напуска вярата, че на Общине Айтос предстоят по-добри дни!

 Честита да ни е новата 2018 година! 

Сподели новината:

Коментари