В Айтос събират стари ел. уреди

Следващия вторник община Айтос, съвместно с „Електрооползотворяване” ЕАД, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  на територията на общината. Гражданите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като подадат заявка за извозване в срок до 13.00 часа в понеделник (след 13.00 часа започва извозването на ИУЕЕО).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6 , мл.експерт Катя Иванова.

Телефон за контакт: 0896463280 

Сподели новината:

Коментари