В Айтос разработват нова професия "под-сестра" по шведски модел

Днес в Заседателна зала на Община Айтос ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“.  Прогнозната стойност на поръчката е 76 683 лв., две са фирмите, подали оферти за участие в процедурата.

Община Айтос стартира дейностите по проекта на 01 ноември миналата година, безвъзмездната финансова помощ е в размер на 170 203 лв., проектът е с продължителност от 12 месеца.

Разработен е в партньорство между Община Айтос, и фирма Хомек АБ, Швеция, специализирана в предоставянето на грижи за стари хора по техните домове, или в специализирани институции. Дейностите са насочени към Дом за стари хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски”-  Айтос, пилотната организация, където ще бъдат внедрени социалните иновации. 

За първи път ще бъде разработен стандарт за въвеждане на професията под-сестра в номеклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора. Целите на проекта изискват изследване на социалните системи в България и Швеция, проучване на иновациите, разработване на професионален стандарт и обучителна програма към него за прилагане на иновациите, чрез серия от обучения на персонала в Дома, както и посещение на място за обмен на опит с шведския партньор. По проекта е предвидено закупуване на оборудване и обзавеждане, за да може в Дома за стари хора да се изгради зала за провеждане на обучения. 
Крайната цел е повишаване на качеството на обслужване в Дома за стари хора, подобряване на административния капацитет на служителите и създаване на условия за внедряване на социални иновации.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Сподели новината:

Коментари