Увеличава се броят на пешеходците-жертва на пътни инциденти

В България отново има тенденция на загиналите при катастрофи по българските пътища, като тревожно се увеличават загиналите пешеходци. Това сочи анализ на Института за пътна безопасност (ИПБ), който обхваща периода 2010 – 2017 година. Изключително тревожна е тенденцията, че загиват все повече пешеходци. След като през 2015 година са починали 164 души, през 2016 жертвите-пешеходци на катастрофи са намалели до 118 души, но през 2017 година отново има увеличение – до 158 души, т.е. само с 6 души по-малко спрямо "черната" 2015 година. Увеличението спрямо 2016 година надхвърля 25%. На пешеходна пътека през 2017 година са загинали над 4 пъти повече хора, отколкото през 2016 година (26:6). А до 2015 година, в периода 2013 – 2017 година, няма загинали хора на пешеходна пътека извън населено място, докато през миналата година вече говорим за 4 такива случая.
Съгласно данните, отделно има много сериозно разминаване между целите на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата на Република България за периода 2010 – 2020 година и реалнатра картина. Основните цели на стратегията са: "Намаляване на броя на убитите при ПТП с 50%. През 2020 година броят на убитите при ПТП не трябва да е повече от 388 души за цялата година. Намаляване на броя на тежко ранените при ПТП с 20%, през 2020 година техният брой не трябва да надвишава 6363 души за цялата година". Графиката на ИПБ обаче сочи, че прогнозната крива за намаление на жертвите и реалната ситуация за последно са съвпадали между 2013 и 2014 година. Оттам-насетне реално загиналите са много повече, отколкото е трябвало да бъдат съгласно целите на националната стратегия. През 2012 и 2013 година загиналите при катастрофи в България годишно са по 601 души. Това е най-ниската стойност за целия период 2010 – 2017 година. След това, през 2014 година жертвите вече са 660, а е трябвало да бъдат 620. През 2015 и 2016 година загиналите са по 708 души на година, а е трябвало да са съответно 582 и 543 души. Миналата година са починали 682 души заради катастрофи, а е трябвало да бъдат 504. Това е с 3,67% по-голямо неизпълнение спрямо 2016 година, а говорим за годината, в която вече започнаха да действат много от по-рестриктивните мерки в Закона за движение по пътищата.

Реално намаляват устойчиво само загиналите велосипедисти – 22-ма през 2017 година, спрямо 35 през 2016 година, 28 през 2015 година, 29 през 2014 година и 31 през 2013 година. Що се отнася до ранените при катастрофи, то и там картината е черна. През 2016 година говорим за вече 9374 ранени в катастрофи, след като през 2010 година са били 8080. През 2017 година има спад от 7,4% при ранените спрямо 2016 година, но за да може числото да отговаря на зададеното в стратегията за безопасност на пътищата, то ранените е трябвало да са с още 1802 лица. Колкото до налагането на наказания, от 2014 до 2017 година има сериозно увеличение на броя на налагани административни наказания (фишове, електронни фишове и наказателни постановления) - от 677 356 през 2014 година на 1 038 611 през 2017 година.
Източник: Actualno.com

Сподели новината:

Коментари