Удариха берачи на гъби с 22 акта в Странджа

Лица, извършили бране на гъби - манатарки в големи количества, с цел продажба и бране, унищожаващо мицела, са били санкционирани от горски инспектори при Регионална дирекция по горите – Бургас.  14 акта са съставени на нарушителите на горското законодателство за ползване на недървесни горски продукти, без издадено позволително и 8 бр. за извършването му по начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на находищата на манатарки. 

Злоупотребите са установени в рамките на седмица в землището на селата Присад и Вършило, общ. Созопол.  

За периода служителите на РДГ – Бургас са съставили още 14 акта за следните установени нарушения: извършване на добив на дървесина без издадено писмено позволително; сеч на немаркирани дървета; за нефункциониращи системи за видеонаблюдение на обекти за съхраняване, преработка и търговията с дървесина; транспортиране на дървесина немаркирана  и непридружена с превозен билет.

Сподели новината:

Коментари