Търсят дигитализираща система за мамографски изображения за онкологичния център в Бургас

Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД обяви обществена поръчка за доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения, за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Системата включва устройство за извличане на дигитален образ, две работни станции – за лекар и за лаборант, система за архивиране и разпространение на образи, необходимия за работа софтуер и касети за многократна употреба, минималните технически изисквания за които са подробно описани в техническата спецификация.Прогнозната стойност на поръчката е 83 333.33 лева без ДДС, става ясно от документацията по обявяването й. 

 Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16.00 часа на 13/02/2017г.

Сподели новината:

Коментари