Търсят кой да чисти сгради на НОИ в Бургаска област

Снимката е илюстративна

Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Бургас обяви обществена поръчка за извършване на ежедневно, периодично, основно и нерегламентирано (ремонтни дейности, инцидентно замърсяване и др.) почистване на помещения на ТП на НОИ в административната сграда и прилежащите й площи, в архивохранилище на територията на гр. Бургас и във филиалите и офисите в градовете Айтос, Карнобат, Поморие, Царево, Сунгурларе, Несебър и с. Руен. Обектите са с обща площ - 4 926,32 м2. Изпълнителят ще извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие, се посочва в документацията. Прогнозната обща стойност на поръчката е 37 000 лева без ДДС. Продължителността й е 24 месеца. 

Участникът следва да има опит в извършването на минимум две услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под "сходен предмет" следва да се разбира услуги по почистване на всякакъв вид обществени, производствени сгради и офиси.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16.30 часа на 06/03/2017 г.

Сподели новината:

Коментари