Търсят кораб за подводните археолози в Созопол

Корабът, с който беше осъществен вторият етак от проекта Black Sea M.A.P, Снимка Татяна БАЙКУШЕВА

Центърът за подводна археология - гр. Созопол обяви обществена поръчка за доставка на плавателен съд за водолазна работа, геофизични и хидрографски изследвания с потопяеми уреди. В документацията се подочва, че специализирания морски, многофункционален, научно-изследователски плавателен съд ще служи за  водолазна работа, геофизични и хидрогравски изследвания с потопяеми уреди за нуждите на Центъра по подводна археология. Той следва да бъде изработен от усилена стъклопластма (GRP), със следните общи характеристики: еднокорпусен морски плавателен съд с цяла непрекъсната водонепроницаема палуба, надстройка в носовата част, задвижван от 2 стационарни двигателя, с валолинии и гребни винтове, с два поста за управление. На посочения плавателен съд следва да има възможност за монтиране чрез вертикални проходни канали (хидрографски презпалубни кладенци) на геофизично и хидрографско оборудване и системи, във връзка с предназначението на плавателния съд. Геофизичното и хидрографско оборудване и системи не са предмет на настоящата поръчка. Плавателният съд следва да отговаря на всички изисквания, за да може да оперира в акваторията на Черно море с отдалечаване от брега най-малко 12 морски мили. Той трябва да бъде напълно оборудван и пригоден за извършване на следните задачи: извършване на морски геофизични и хидрографски изследвания с потопяеми уреди за целите на подводната археология (уредите не са предмет на тази ОП); транспортиране на водолазни групи и осигуряване безопасното им спускане и работа под вода (водолазното оборудване не е предмет на тази ОП); извършване и на други морски научни изследвания; транспортиране на експертни екипи/комисии до определени зони за огледи на място.

Прогнозната стойност на поръчката е 375 000 лева без ДДС.

През две поредни години, специалистите на Центъра за подводна археология - гр. Созопол участваха в Black Sea M.A.P– един от най-големите морски археологически проекти, предприемани някога.Тогава заедно със свои колеги от САЩ, Векикобритания и други страни те направиха уникални открития.

Сподели новината:

Коментари