Слагат подземни контейнери на общо 70 места в Бургас

В програмата на Община Бургас е заложено изграждането на 70 точки с подземни контейнери за смет на територията на града. Това каза директор на Дирекция “Околна среда” Павлин Михов пред радио "Фокус". 

От година и половина община Бургас изгражда система за разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери. До момента има изградени 17 такива точки, в които са разположени 4 подземни контейнера за събиране на хартия, пластмаси,  смесени битови отпадъци. От тези 17 точки в експлоатация са 9. За останалите предстоят да бъдат довършени някои строително-монтажни работи и също да бъдат пуснати в експлоатация. Не е изградена напълно и мониторинговата система, която включва поставяне на датчици за температура и запълняемост на контейнерите и поставяне на видеокамери. Според Михов интересът на гражданите към този тип сметосъбиране е много голям.

Той призива хората за по-отговорно ползване на подзмените съдовете, тъй като на няколко места се наблюдава оставяне на торбата с отпадъци до контейнера.“ Това ще подлежи на контрол с доизграждането на системата и изграждане на системата за мониторинг“, каза още Михов. В Бургас съществува и система за разделно събиране на отпадъци с цветни надземни контейнери, които касаят отпадъците от опаковки.

Сподели новината:

Коментари