Съдия с 19 години стаж оглави Окръжния съд в Бургас

Съдия Яни Гайдурлиев е новият заместник – председател на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас и ръководител на „Наказателно отделение".

Яни Гайдурлиев е наказателен съдия в Окръжен съд – Бургас, повишен с ранг „съдия в Апелативен съд", с решение от 06.10.2010 г. на Висшия съдебен съвет. Завършва специалност „Право" в Бургаски свободен университет през 1998 г. Има 19 години юридически стаж. Изпълнявал е длъжността „заместник – председател" на Районен съд – Бургас, в периода 07.05.2008 г. до 23.06.2011 г. Участвал е в множество обучения и семинари по съдебни и правни теми в страната, Страсбург и др.

Включва се активно и като лектор в Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

Сподели новината:

Коментари