С над 6 млн. лв. ремонтират нови шест улици във "Възраждане"

Община Бургас ще инвестира над 6 млн. лв. в реконструкцията на част от шест улици в комплекс "Възраждане". Вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител с две обособени позиции.

Първата е за улиците „Христо Фотев“  "Цар Самуил“, „Македония“, „Пробуда“, „Любен Каравелов“, както и няколко междублокови пространства около тях. Улиците ще бъдат ремонтирани поетапно. Отделената сума за строително-монтажни работи е около 3 млн. лв. 

Като отделна обособена позиция е пуснат ремонта на бул "Гладстон", който е един от основните пътни артерии във "Възраждане". Обновяването му на практика ще струва толкова, колкото за останалите пет улици в комплекса. Срокът за изпълнение на строително-монтажни работи на двете обособени позиции е 240 календарни дни. 

Изпълнението е насочено към подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на балансирана система от обществени пространства, ключови за градския социален и културен живот. По този начин трябва да се разрешат на проблемите в ж.к. "Възраждане", свързани с нуждите от изграждане на съвременна транспортна инфраструктура, която да улеснява движението в града. Състоянието на тротоарните, улични и алейни настилки в момента е в плачевно състояние, а другият основен проблем за живущите е презастрояването и липсата на места за паркиране. 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават дo 2 октомври, а ден по-късно те ще бъдат отворени. Ако всичко мине без обжалвания, то ремонтите във "Възраждане" могат да започнат в началото на следващата година. 

Реконструкцията включва:

ул. „Христо Фотев“ от о.т. 1451 до о.т. 1453 и от о.т. 1445 до о.т. 1447
ул. „Цар Самуил“ от о.т. 1455 до о.т. 1467
ул. „Македония“ от о.т. 400 до о.т. 1460 и от о.т. 356 до о.т. 400
ул. „Пробуда“ от о.т. 20 - о.т. 1463 до о.т. 1462
ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 1543 до о.т. 21 и от о.т. 1 до о.т. 1543
междублоково пространство в УПИ III, кв. 160
междублоково пространство в УПИ I, кв. 162
междублоково пространство в УПИ I, кв. 145
междублоково пространство в УПИ I, кв. 144
бул. „Гладстон“ от о.т. 374А до о.т. 314

 

Сподели новината:

Коментари