С 5,5 на сто намаляват пътуванията на българите

 

Пътуванията на българите се понижава с 5,5 на сто, като броят на туристите само в страната или само в чужбина намалява съответно с 8.3 и 3.1 на сто, докато броят на пътувалите в страната и чужбина се увеличава с 56.8 на сто.

Данните са за третото тримесечие на годината спрямо година по-рано, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2018 г. 1 882 700 българи са направили туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 79.8 на сто, са пътували само в страната, 14.8 на сто - само в чужбина, а 5.4 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.

През третото тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 844.6 хил., или 44.9 на сто от всички пътували хора. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 65 и повече години - 84.4 на сто от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 15 - 24 години е най-голям - 18 на сто от пътувалите в съответната възрастова група. По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61.5 на сто), така и в чужбина (78.4 на сто) са били с цел "почивка и екскурзия".

През третото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 297.4 хил., или 87 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.7 на сто, а на тези в чужбина - 56.8 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 43.2 и 31.1 на сто. През третото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 396.52 лв. в страната и 642.28 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 182.35 лв. в страната и 1 100.70 лв. в чужбина.

Сподели новината:

Коментари