Резнаха мераците за прехвърлянето на общинските пари за новия баскетболен „Черноморец“

Мераците на новосформираното сдружение „Баскетболен клуб „Черноморец Бургас“ да получи предвидената общинска субсидия на традиционния едноименен баскетболен клуб, който фалира, бяха орязани от одиторите на общината.

От администрацията бяха заложили вътрешен одит относно искането на ръководството на новия клуб за получаването на субсидията на стария.

Главният одитор на общината Марина Гроздева разпространи днес становище до компетентните институции, в което заявява че евентуалното пренасочване на средствата би било незаконно. В мотивите си тя посочва, че има изисквания, които спортният клуб не покрива. Едно от тях е да са регистрирани и да са развивали спортно състезателна дейност поне една година.

В случая не са представени и документи, доказващи спазването на реда за финансово подпомагане, заложени в съответната спортна наредба. Няма и преминало състезатели от единия отбор в другия.

„Обстоятелството, че в управителния съвет на новорегистрираното дружество са преминали четирима от членовете на управителния съвет на новорегистрираното дружество са преминали четирима от членовете на УС на БК „Черноморец Бургас“ не е основание за пренасочване на публичните общински средства, предназначени на един от спортните клубове в новорегистриран такъв“, мотивират се одиторите.

Те подчертават че парите са предназначени за спортна дейност, а не се определят в полза на лицата от управителния съвет.

Сподели новината:

Коментари