Религия за обща култура ще се учи по избор от I до XII клас

Изучаване на световните религии не в догматичен, а в ценностен план - това е нова възможност за изучаване по желание на учениците от първи до ХІІ клас на предмета "Религия". Програмата е нова и е публикувана за обществено обсъждане, съобщиха от министерството на образованието, наред с досегашните възможности за изучаване на християнство - православие, и ислям. Водещо в нея (можете да я свалите от прикачения файл) е неконфесионалното (което не се отнася до вероизповеданието - бел. ред.) религиозно образование.

То е основано на специфичния за религиите ценностен подход, без да се придържа към догматиката на едно единствено вероизповедание. Религиозните догмати се представят като системни и исторически знания. Програмата предвижда балансирано представяне на нравствените традиции на световните религии. Отразяват се и съвременните проблеми в отношенията между религиите в глобален и регионален план.

Главната цел на този предмет е даде на учениците познания в религиозната сфера и да развие у тях усет и уважение към религиозното, което ще спомогне за адекватната им ценностна ориентация и ориентация сред различните религии, се посочва в проекта на програмата.

Сред задачите на обучението по религия са да бъдат изградени граждани, които да познават християнството, както и други световни и исторически религии, да уважават религиозните възгледи на другия, да уважават светския характер на държавата.

Предложените нови учебни програми по предмета "Религия", който се изучава в разширена подготовка (избираеми часове) и в допълнителна подготовка (факултативни часове), осъвременяват сега съществуващите две програми по религия, които са насочени към изучаването на православието и на исляма (можете да ги свалите от прикачените файлове).

От просветното министерство уверяват, че програмите са изготвени от експерти – теолози, преподаватели във висшите училища и представители на религиозните общности, по концепции, приети от експертен съвет.

Актуализирането е в две посоки: От една страна, обучението по религия се обвързва с ключовите компетентности, като по този начин се разкрива и значимостта на религиозната култура за личностното развитие на учениците. От друга страна, се осмислят съвременни проблеми на човечеството през призмата на религиозния светоглед и ценности, като така религията се отваря в по-голяма степен към предизвикателствата на гражданското общество.

Сподели новината:

Коментари