Продават за милиони военни имоти по морето

[caption id="attachment_74966" align="aligncenter" width="608"]Военното поделение в м.”Кокалу” край Несебър Военното поделение в м.”Кокалу” край Несебър[/caption] Правителството разреши да бъдат продадени пет военни имота, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. местността „Кокалу” край Несебър – поземлен с площ 153 229 кв. м, застроен с една сграда и четири подземни съоръжения, данъчна оценка 6 318 808.60 лв.; местността „Кокалу” край Несебър – поземлен с площ 114 139 кв. м, застроен с една сграда, данъчна оценка 4 493 323.30 лв.; местността „Хонят” край Поморие – поземлен с площ 49 792 кв. м, застроен с 21 сгради, данъчна оценка 927 896.10 лв.; местността „Вугарски път” край Царево – поземлен с площ 30 680 кв. м, застроен с 12 сгради, данъчна оценка 654 609.30 лв. Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена, като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имотите и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.  
Сподели новината:

Коментари