Правят модерно улично осветление в Община Созопол за над три милиона и половина

Общинската администрация в Созопол обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление. Освен общинския център, модернизацията ще обхване още Черноморец , с. Росен, с. Габър, с. Зидарово, с. Атия, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Присад, с. Индже Войвода, с. Вършило. Навсякъде ще бъдат подменени осветителните тела. Те ще бъдат заменени с нови с LED светлинен източници. Прогнозната oбща стойност на поръчката е 3 665 000 лева без ДДС.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 17.00 часа на 28/07/2017 г.

Сподели новината:

Коментари