Област Бургас получила 9,4 млрд. евро от Европа за 10 години

В Поморие обсъдиха важните теми за българското председателство на Съвета на ЕС

Област Бургас е сред първенците по усвоени средства от оперативните програми на Европейския съюз за изминалия програмен период 2007-2013.

Това стана ясно по време на среща - част от информационната кампания посветена на 10 годишното членство на страната ни в ЕС и бъдещото председателство на България на Съвета на ЕС, в която участие взе заместник-областният управител – проф. Севдалина Турманова. Близо 9,4 млрд. евро са получили общините в областта за подобряване условията на живот в сферата на транспорта, околната среда, регионално развитие, конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси, административен капацитет и техническа помощ.

В тях влизат само средствата усвоени по оперативни програми, без тези, които областта ни е получила по програмата за развитие на селските райони, трансгранично сътрудничество и от националния бюджет.

Данните са част от статистика, която води Областният информационен център в Бургас и бяха представени по време на среща с ученици от средните училища в Поморие. Възможността да пътуваме свободно в страните-членки на Европейския съюз, участието в програми за мобилност като програма „Еразъм+“, медицинската помощ, която получаваме в чужбина посредством Европейската здравноосигурителна карта, както и по-ниските такси за роуминг са част от другите ползи от членството на страната ни в ЕС, които отчетоха участниците в дискусията.

Пред младите хора проф. Турманова представи функциите, отговорностите и правомощията на Съвета на ЕС. По достъпен начин на аудиторията бяха обяснени най-важните неща свързани със Съвета на Европейския съюз, а именно, че това е институцията, в рамките на която заседават министрите от всички държави-членки на ЕС, форумът, на който всяка държава изразява националните си решения, обсъжда и се приема законодателство, координират се политики, одобрява се приключване на преговори, подписват се от името на Съюза международни договори, приема се бюджета на ЕС.

Съветът заседава в 10 различни формата, като в зависимост от обсъжданата тема съставът на министрите е различен. Заседанията се ръководят от министъра на държавата-членка, която изпълнява ротационното шестмесечно председателство. От 1 Януари 2017 до 30 юни 2017 г., когато България ще председателства Съвета, заседанията му ще се ръководят от българските министри. 
 

Сподели новината:

Коментари