Област Бургас: Жените са повече от мъжете, но са по-възрастни

Децата до 15 години са едва 15.5% от общия брой на населението 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 105 души или с 0.3%.

Мъжете в област Бургас са 199 519 (48.5%), а жените - 212 060 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2017 г. в градовете живеят 314 036 души, или 76.3% от населението на областта, а в селата - 97 543 души, или 23.7%. В градовете жените са с 12 542, или с 8.3% повече от мъжете, докато в селата жените и мъжете са с равен брой.

Към края на 2017 г. населените места в област Бургас са 250, от които 20 градове и 230 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (50.8%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката - община Малко Търново, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Бургас има 62 населени места с население под 100 души и 2 населени места без население.

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 202 694 души, а най-малък е гр. Китен - 925 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 754, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) - 3 души.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 78 448, или 19.1% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.0%, а на мъжете - 16.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към края на миналата година децата до 15 години са 63 973, или 15.5% от общия брой на населението в областта, като спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. намалява с 0.5 процентни пункта.

Сподели новината:

Коментари