Нов връх на некачественото саниране! Община Карнобат трябва да оправя дефекти, грозят я санкции

Архив namoreto.bg

При неизпълнение на препоръките на общината ще бъде наложена финансова корекция от Управляващия орган на ОПРР

Проверка на място на жилищна сграда на бул. „България" № 1 в Карнобат направи Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 във връзка с разпространената в медиите информация за недобро състояние на саниращи се жилищни сгради в града, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Сградата се реновира в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат", финансиран от оперативната програма, в който са включени общо 16 жилищни блока.

В резултат на проверката е установено, че строително-монтажните работи по сградата са временно спрени поради неподходящи метеорологични условия, припомня "cross". Като доказателство е представено писмо на Националния институт по метеорология и хидрология и Заповедна книга със заповед на проектанта по част „Архитектура", съгласувано със строителния надзор и инвеститорския контрол, за спиране на всички дейности, които ще компрометират качественото изпълнение на обекта. Като мотив за това е посочено, че заради високата влажност на въздуха, ниските температури и евентуалното замръзване на шпакловката или мазилката могат да предизвикат дефекти.

Поради незавършените дейности по покривната конструкция и неблагоприятните климатични условия са констатирани течове по тавани и стени в жилищата от последните етажи.

Като временна мярка за спиране на течовете е изискано от бенефициента - Община Карнобат, да се покрие цялата покривна конструкция, включително стрехите, с полиетиленово фолио, до настъпване на благоприятни условия за окончателно завършване на работата по нея. Преди стартиране на строителството общината ще трябва да предприеме и всички законови мерки съобразно нормативните изискванията в областта за отстраняване на строителните дефекти, настъпили в резултат на консервацията на строежа. В същия срок от бенефициента е изискано да възложи на фирмата-изпълнител извършване на допълнителни строително-ремонтни работи за отстраняване на виновно допуснатите грешки, недостатъци, както и всички появили се дефекти по части от домовете на живущите.

Отправените към бенефициента препоръки и тяхното изпълнение са обект на последващ контрол от страна на УО на ОПРР, като при констатирано неизпълнение или при липса на нужното качество ще бъде наложена финансова корекция върху стойността на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Сподели новината:

Коментари