Наказателни магистрати на обучение в Бургас

Съдии от Бургаския апелативен район, разглеждащи наказателни дела, участват в еднодневно обучение, организирано от Националния институт на правосъдието, във връзка с последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародвани в брой 63 на Държавен вестник от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г. То се провежда в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.

Съдиите от Апелативен район – Бургас ще разгледат практическите въпроси, свързани с новото разпоредително заседание и другите изменения в НПК.

Лектори на обучението са съдия Павлина Панова - заместник на председателя на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, Лада Паунова - съдия във Върховния касационен съд, Галина Захарова - съдия във Върховния касационен съд и Валя Рушанова, съдия в Апелативен съд София.

Сподели новината:

Коментари