Над 1 млн. лв. приходи от нощувки в област Бургас през февруари

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. в област Бургас са 1 087.1 хил., или с 6.7% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение в приходите от чужди граждани с 45.7%, докато приходите от български граждани намаляват със 5.0%, Това показват данните на Териториално статистическо бюро - Югоизток. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари 2018 г., е 23.7 хил., или c 14.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 18.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18.5% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 8.6%.

През февруари 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 51.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.4% от нощувките на чужденци и 14.4% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 20.0 и 49.2%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - със 17.3%, следват Руска федерация - с 12.7%, Турция- с 10.2%, Сърбия - с 9.7% и Германия - с 5.0%.

 

Сподели новината:

Коментари