Гражданите спестиха 2,7 млрд. за година

Гражданите спестиха 2,726 млрд. лв. за година и в края на март депозитите им в банките са 45,546 млрд. лв. (47,8% от БВП), обявиха от БНБ. Това представлява увеличение с 6,4%. Нефинансовите предприятия са спестили 1,749 млрд. лв. за година, или с 1 млрд. лв. по-малко от домакинствата. Влоговете на фирмите нарастват с 10% и в края на март са 19,182 млрд. лв. (20,1% от БВП). Доста сериозни суми в банките трупат и финансовите предприятия - пенсионни фондове, застрахователи и инвестиционни дружества. За година депозитите им се увеличават с 28,4%, или 853 млн. лв., и в края на март са 3,845 млрд. лв. В резултат общата сума на влоговете в банките скача с 5,324 млрд. лв. за година и достига 68,573 млрд. лв. Това е ръст с 8,4%.
В същото време кредитите нарастват само с 1,853 млрд. лв., или близо три пъти по-бавно от депозитите. Това е една от причините за продължаващия спад на лихвите на влоговете. В края на март общата сума на отпуснатите заеми от банките е малко над 51 млрд. лв., което е годишен ръст с 3,8%. Като при заемите, както и при депозитите, домакинствата са по-активни от бизнеса. Кредитите за фирмите се увеличават със 762 млн. лв. (2,5%) и достигат 30,758 млрд. лв. А заемите за домакинствата нарастват с 835 млн. лв. (4,7%) до 18,784 млрд. лв.

Сподели новината:

Коментари