Горските в Бургаско очакват сигнали за паднали дървета по пътищата

Горските служители реагират своевременно на всеки подаден сигнал за паднали дървета и счупени клони, които възпрепятстват движението по пътната мрежа в резултат от силните дъждове и силния вятър в Община Бургас.

Въпреки лошото време и дъжда, екип на Държавно горско стопанство – Малко Търново е освободило пътя Малко Търново – Граматиково от паднали дървета.

Установена е връзка с общинските структури по места и всички служители на 12-те горски и ловни стопанства в региона са в готовност да окажат помощ и да реагират с техника за възстановяване движението по пътищата.

От началото на по-интензивните валежи до сега най-засегнати горски територии са на горските стопанства Малко Търново, Кости и Бургас.

Все още не е ясен точният размер на щетите, нанесени в горските територии на държавните и общински структури на територията на Регионална дирекция по горите – Бургас, като предстои пълното им установяване съвместно с горските стопанства и общините.

Междувременно на среща в МРРБ се взе решение за създаване на междуведомствена работна група за преглед на нормативната уредба по отношение стопанисването на териториите във вододайни зони, в която да участват представители на МРРБ, МЗХГ и МОСВ.

Сподели новината:

Коментари