Георги Дракалиев: Колко е спечелила община Бургас от продажбата на имоти?

Какъв е размерът на приходите от управлението и разпореждането с общинска собственост за последните три години, пита общинският съветник 

Какъв е размерът на приходите от управлението и разпореждането с общинска собственост за годините 2016, 2017 и 2018. Това пита общинският съветник Георги Дракалиев, който е входирал писмо в местния парламент и настоява да получи писмен отговор преди следващото му заседание на 25 февруари.

Дракалиев припомня, че в началото на всяка календарна година, Общински съвет - Бургас приема бюджета на общината, неразделна част от който е и Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. В тази Програма се съдържат описани имотите, които през съответната година общината има намерение да предложи за продажба, да закупи или да предостави в управление. Според него приходите от тази дейност са една много важна част от годишните собствени приходи на община Бургас и поради тази причина той настоява да получи отчет за последните три години. 

 

Сподели новината:

Коментари