Деница Вълкова, председател на АС-Бургас: Постигнахме баланс между качество и срочност

Председателят на АС- Бургас отчете напредък в работата на всички съдилища от апелативния район

Ден преди Общото събрание за отчитане дейността на съдилищата от Апелативен район - Бургас и официалното честване на 20 години от създаването на Апелативен съд – Бургас председателят на институцията съдия Деница Вълкова представи на брифинг пред медиите резултатите за 2017 г .

„Удовлетворена съм, че в навечерието на юбилея отчитаме толкова добри показатели. Считам, че през 2017 г. сме постигнали баланс между качество и срочност“, посочи съдия Вълкова. Тя представи в кратко резюме и нагледно акцентите от Доклада, който представлява аналитичен документ от 302 страници, без приложенията, с много снимки и графики за работата на съдилищата в апелативния район.

 Според данните от доклада 96 % от всички дела са решени в тримесечен срок. Председателят на Апелативния съд на Бургас сравни резултатите с данните, обявени през 2017 г. на информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието на всички държави членки и отбеляза, че за пореден път  по този показател българското правосъдие не само е съизмеримо с европейските стандарти за срочност на правораздаването, но и в много случаи се осъществява в далеч по-разумни срокове. Страната ни е на седмо място по продължителността на съдебните процеси в областта на търговското и гражданското право, изпреварвайки Румъния, Швеция, Словения, Италия, Германия, Франция, Естония и др., дори Холандия, която продължава да се противопоставя на присъединяването на България в Шенген.

Трайно се увеличават наказателните дела в Апелативен съд – Бургас, което е свързано и  с увеличените компетентности на апелативните съдилища в страната. Наказателното отделение е най-натовареното отделение спрямо останалите и е подобрило срочността на работа - 91 % от наказателните дела са приключили в тримесечен срок, което е много добър резултат за работата на наказателните съдии.

Подобрена е и срочността при гражданските и търговските дела - 98 % са решени в тримесечен срок,  като през 2017 г. казусите са били по - сложни, с по-големи приложения, с много усложнена фактическа обстановка и често с международен елемент. 

Повече от 2/3 от наказателните дела са оставени в сила от Върховния касационен съд. При гражданските дела - 87 % от постановените съдебни актове са оставени в сила или не е допуснато касационно обжалване. При търговските дела този процент е 88 от всички, преминали през инстанционен контрол.

През 2017 г. е постигнато намаление на отводите и самоотводите на съдиите по делата с 27 % спрямо предходната 2016 г., което е много сериозен процент и показва професионално отношение към работата, подчерта председателят на Апелативен съд – Бургас.

Съдия Вълкова благодари на медиите за участието им с предложения при изработването на Правилата за работа на Единния пресофис, ситуиран в Апелативен съд – Бургас. 

От края на 2017 г. Апелативен  съд – Бургас активно  присъства в социалните мрежи  Facebook и Twitter, с което са изпълнени  и препоръките на Петата европейска конференция на тема „Съдилища и комуникации“ от октомври 2017 г. в  Будапеща, Унгария за все повече прозрачност и откритост на съдилищата в Европейския съюз, се казва още в доклада на институцията.

 

Сподели новината:

Коментари