Държавата поема стопанисването на язовири

frognews.bg

Парламентът реши да бъде създадено Държавно предприятие ”Управление и стопанисване на язовири”. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за водите.

Новото предприятие ще е със статут на държавно по смисъла на Търговския закон.

То не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба, предвиждат приетите текстове. Основният му предмет на дейност ще е комплексно управление на язовири - публична и частна държавна собственост. В това число влизат и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата.

Сподели новината:

Коментари