Държавата платила санаториума на 44 000 души

4 653 души се възползвали от програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за седем месеца, съобщават от осигурителното дружество. Тя стартира в края на март, а финансовият ресурс, с които разполага през настоящата година ще позволи още 2258 лица да се включат в нея. Предвидените средства за 2018 г. са 20 103 061 лв, а желаещите да ползват услугите могат да го заявят до 24 октомври. За сравнение при същия финансов ресурс през 2017 г. и предвидени 500 души повече документи са се подавали почти до края на ноември. Това означава, че сега напливът за рехабилитация е малко по-голям.

Само 3 години по-рано от възможността да отидат на безплатен санаториум са се възползвали с 3000 души по-малко. Тогава и отпуснатите средства са били с 2,4 млн. лв. по-малко. Програмата е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. При отпуснати малко над 20 млн. лв. за настоящата година и 47 000 души сметките показват, че ако всеки стои по 10 дена, държавата плаща за човек по 427,72 лв. 70 лв. от тях отиват за храна, а останалите 357,72 лв. за заплащане на престоя.

Те имат право да ползват до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Терапиите се провеждат в 49 заведения в страната, които са разположени в планински и морски курорти. Част от тях се намират в Банкя, Боровец, Велинград, Хисаря, Бургас, Павел Баня. Право на профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностицирано и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация. Програмата може да бъде ползвана и от тези, които получават лична пенсия за инвалидност. Те обаче не трябва да са навършили възраст за право на придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Освен това срокът на инвалидността в експертното решение не трябва да е изтекъл, а лекуващият лекар да е установил необходимост от терапия.

Сподели новината:

Коментари