Д-р Елкин, съдов хирург: България е на водещо място по честота на заболявания като високо кръвно налягане, исхемична болест и инфаркти

Д-р Антон Елкин е специалист по обща и съдова хирургия. Той е републикански консултант по съдова хирургия и е част от екипа на Отделението по съдова хирургия в Болница "Тракия", Стара Загора с ръководител доц. д-р Димитър Петков.

Видният съдов хирург ще консултира пациенти в Прайм Клиник - Бургас на 05.07.2017 г. /сряда/. Той ще приема пациенти в Прайм Клиник след прадварително записване на тел. 0887 105 004. 

-Д-р Елкин, каква е причината България да е на едно от първите места в Европа по съдови заболявания и техните усложнения?

Нашата страна не прави изключение от негативната тенденция, продиктувана от непрекъснато забързващото се ежедневие на „високотехнологичния”, но силностресов 21 век,  през който честотата на сърдечно – съдовите заболявания в световен мащаб непрекъснато се покачва. Наблюдава се трайно задържане на България на водещо място по честота на заболявания като високото кръвно налягане, исхемичната болест и инфарктите, следвани  от мозъчните инсулти и венозните белодробни тромбо – емболии (белодробен инфаркт), и техните усложнения. Причините за това са много, и само част от тая са хроничното обездвижване, недостатъчно високата за жалост култура на здравна профилактика, обедняватено на населението с нисък стандарт на живот, конмсумацията на вредни храни, алкохол и тютюнопушене, които в съчетание със застаряващото българско население е силно обезпокоителен факт. Смъртността от сърдечен инфаркт е два пъти по-висока при младите българи в сравнение с французите, много чести са мозъчните инсулти  -  28 до 30 хиляди годишнот. Нарушеното кръвоснабдяване на крайниците е проявено при  6 – 7% от хората около 60 годишна възраст и 25% от населението след 70 години. Хроничната венозна недостатъчност проявена в напредналите си стадии при 37% от българите, като 2/3 от тях въобще не се лекуват. Над 250 000 души са болни от диабет,  но малцина знаят, че при пациентите с диабетно стъпало гангрената се среща 25 пъти по – често.

Какво представлява диабетното стъпало?

-Това е комбинация от много сериозни нарушения в тъканите на стъпалото на диабетиците, които водят до промяна на ставно-костната му структура, които постепенно променят разпределението на тежестта, обменните процеси, храненето на тъканите, стига се до загрубяване на кожата, и в резултат е налиице сериозна предпоставка за формирането на труднолечими и много бързо прогресиращи рани, които за съжаление не рядко водят до голяма ампутация. А понякога могат да костват и живота на пациента.

-Защо се стига до там? Тези промени на какво се дължат?

-Те не са пряко следствие на повишената захар. Диабетното стъпало има своята невропатична и исхемична част. Невропатичната част е промяната в нервната регулация в следствие на диабетната полиневропатия, от там се стига до промени в регулацията на процесите в стъпалото и до променена чувствителност на тъканите. Не рядко диабетиците не усещат момента, в който се получава убождане на кожата от микроскопични остри частици, камъчета в обувките и други. Промененото хранене на тъканите в тези зони предразполага бързото влошаване и задълбочаване на раните. Като цяло може да се каже, че диабетното стъпало е едно от най-големите усложнения на диабета и много често се стига не само до ампутация не пръста,а на цяло стъпало, подбедрица, крак, но и до загуба на живота на човек заради системната интоксикация, разпадането на тъканите, прогресирането на инфекцията и разпространението й в цялото тяло.

-Защо именно в стъпалото се получава проблем?

-Заради анатомичната структура на човека. Стъпалото е подложено на много голямо усилие, което поемат тъканите му. Затова премоделирането на ставно-костната структура на стъпалото води до неправилно разпределение на тежестта. Когато настъпят процесите, довеждащи до промяната на разпределението на тежестта, минимални усилия върху стъпалото водят до травмиране на тъканите. Получаването на микроскопични ранички водят до последващо инфектиране и формирането на един порочен кръг.

-Има ли формула в начина на живот, която ако спазваме, можем да се предпазим от съдови заболявания?

За съжаление все още никой не е открил формулата на вечната младост, но това което може всеки да направи е корекция в ритъма и начин на наживот с повишаване на двигателната активност, умерен и балансирана хранителен режим, намаляне на стреса, поддържане на оптимално телесно тегло, избягване на употрена на алкохол и тюттюнопушене с периодични профилактични прегледи.

-Колко често е нужно да се прави профилактика и при какъв специалист е нужно да се извършват прегледи с цел превенция?

-В България пациентът трябва да посещава личния си лекар при ОПЛ и необходимост консултации със специалисти за ранно откриване на начеващи хронични заболявания и успешен контрол на тези състояния. – кардиолог, невролог,  ендокринолог, при който е диспансализиран. При консултацията със съдов хирург се  оценя актуалното състояние на съдовата система, на артериалното оросяване на крайника, на венозната сиатема. Това са основните специалисти, които полагат грижи за съдовоболните  пациенти, часто от които са и диабетиците. Посещенията при тези лекари 1-2 пъти в годината при всички положения води до значително подобрение качеството и грижата за пациента.

Адекватната грижа за тези пациенти е комплексна, тя не е приоритет и задължение само на един конкретен лекар. В зависимост от измененията, които настъпват могат да се включат дори и ортопеди, пластични хирурзи.

-Как може един диабетик да избегне подобно фатално развитие на болестта си?

-Най-важна е хигиената на стъпалата, ежедневното им оглеждане. Също така трябва да се внимава с рязането на ноктите, кожичките, загрубелите кожички около нокътя, както и по стъпалата, впиването или по-скоро врастването на ноктите. Търсенето на реална лекарска помощ дори при много малки ранички на стъпалата е наложително. Диабетиците не трябва да подценяват дори драскотина, протриване, убождане или малка рана от неудобна обувка. Ако един диабетик усети, че обувките му обиват, това може да му коства живота. Същите тзеи препоръки важат с не по-малка сила и за съдово болните пациенти с нарушена артериална функция и изразени атеросклеротични промени.

-Какви са възможностите за лечение, ако човек вече има проявено съдово заболяване или диабетно стъпало и техните усложнения?

-Възможностите за лечение са различни, като е важно да се познава много добре механизма на развитие на отделните заболявания и техните  усложнения. Познанието на съвременните концепции за лечение би могло да доведе до едно бързо овладяване на процеса и последващо адекватно, качествено лекуване на измененията.

-Има ли стандартно лечение, което може да се прилага при съдовите заболявания?

-По-скоро не.  Когато говорим за иновации и съвременни аспекти на терапията, такава е комбинираната образна диагностика, която може да бъде проведена с медикаменти, по-скоро с вещества, неповлияващи бъбречната функция, която диста често е нарушена при тези пациенти. Конвенционалните контрасти увреждат и влошават бъбречната функция, а изследванията с въглероден двуокис – не. Сред другите методи са съвременните машини за ваккум терапия, терапия на раните под негативно налягане, съвременни превръзки, изработени от високотехнологични материали, които ускоряват възстановителните процеси в тъканите. Медикаменти, които подобряват локално и ускоряват заздравяването на раните.

-Кога при наличие на съдово заболяване се налага оперативно лечение?

Оперативното лечение, вкл. и минимално инвазивното „ безкръвно“, каквото вече се предлага и на българските пациенти, е част от терапевтичния алгоритъм, а не изолирана процедура. Комплкесния подход във всеки един отделен случай е индивидуално съобразен със състоянието на пациента,терапевтичнитъе възможности на всяко отделно звено, и на първо място с индикациите за всяка отделна процедура според световните методични препоръки. Извършването на оперативна процедура би следвало да се осъществява съобразно правилата за добра медицинска практика  и според показанията за такава при всеки отделен пациент. Необходимостта за оперативна интервенция и сроковете за нейното извършване се определят на практика от специали по съдова хирургия след първоначален преглед и евентуално проследяване на състоянието за оценка на дианамиката му.

-Кое е най-подходящото време от годината, за да бъде извършена една хирургическа интервенция?

Определено при съдовите заболявания има известна цикличност и сезонност, като венозните се обострят предимно през топлата част на годината, а артериалните обратно- през студената. Но това не е единственото и основно правило за извършване на операция. При всеки един отделен пациент медицинските показания са тези, които определят необходимостта от провеждане на конкретна интервенция- минималноинвазивна, т.е. „безкръвна“ или класическа операция, която може да бъде осъществена целогодишно, единствено съобразно с индикациите за лечение.

-Имат ли достъп българските пациенти до най-новите и съвременни методи за лечение на съдови заболявания?

Определено ДА, но за съжаление само в някои от многото съдово-хиирургични центрове в нашата страна се въвеждат най – съвременните методи за и лечение на сърдечно – съдовите заболявания. От няколко години в част от отделенията и клиниките активно се поставят стентове за стеснени артерии и разширените вени на крайниците се лекуват не само чрез операция, а предимно по безкръвен път- лазерна и радиофреквентна аблация, и склеротерапията, които се извършват на световно ниво. Искрено се надяваме  навлизането на нови технологии и минималноинвазивни техники да продължи със същите темпове във все повече съдово-хирургични звена, за да осигурим високо ниво на диагностика, лечение, здраве и качество на живот на българските пациенти.

 

Сподели новината:

Коментари