Четвърт милион лева за ремонт на междуселските пътища в Средец

Снимка Google

Четвъртокласната пътна мрежа между населените места в община Средец ще бъде ремонтирана за близо 245 хиляди лева. Средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, а в момента администрацията разглежда офертите по обществената поръчка.

Основен ремонт ще бъде извършен на пътя между селата Богданово и Варовник, Момина църква – Факия, Бистрец - Синьо камене и други участъци в общината.

„С изпълнението на основен ремонт на подобектите се предвижда подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на пътната и уличната инфраструктура. За отстраняване на възникналите повреди и за поддържане на транспортно – експлоатационните качества на общинските пътища в съответствие с нормативните изисквания в тази област, се провеждат комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на пътя“, мотивират поръчката от общината.

Сподели новината:

Коментари