БСУ открива новата учебна година

Над 50 чуждестранни студенти ще се обучават в университета bsu Днес ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова ще открие академичната учебна година. Ще присъстват ректорското и деканските ръководства, преподавателите, членовете на Настоятелството. БСУ посреща своя 24-ти випуск първокурсници с акредитирани професионални направления и специалности, гъвкава и модерна академична политика, богата и съвременна материална база. През учебната 2015/2016 година е реализиран прием в 15 бакалавърски и 15 магистърски програми, за които има високо и устойчиво търсене. Над 50 чуждестранни студенти от Азербайджан, Беларус, Казахстан, Нигерия, Русия, Украйна, Турция се обучават в университета, като техният брой непрекъснато нераства. Университетът е носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2000, член е на Европейската асоциация на университетите, има подписани договори за сътрудничество с над 35 университета и организации от Европа, Америка, Азия и Африка.
Сподели новината:

Коментари