Айтос залага на строителството през 2019 година

Община Айтос представи официално проекта за бюджет за 2019 година. Материалите  бяха публикувани на официалния сайт на общината още на 20 декември и бяха на разположение на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/. Гражданите можеха да направят своите препоръки и предложения и да изразят мнението си за проекта.

В началото на новата година пък зам. кметът на Община Айтос Мариана Димова и Директорът на Дирекция "Финанси и бюджет" Станка Господинова представиха проекта за бюджет-2019.

Въпросите от залата бяха свързани с образованието и задължителното преминаване към едносменно обучение в училищата, с проектите, които ще изпълнява Община Айтос през 2019 г. и с трите нови проекта, по които Айтос получи финансиране в последните дни на декември 2018 г. Представянето на проекта за бюджет-2019 можаха да чуят всички слушатели на Радио-Айтос, тъй като събитието беше директно излъчвано от Заседателната зала на Община Айтос.

От презентацията на Главния финансист Станка Господинова стана ясно, че Община Айтос планира приходи в размер на 22 444 908 лв, в т.ч. 7 970 433 лв - местни приходи. В проекта са записани 14 474 475 лв приходи с държавен характер, в т.ч. обща субсидия за държавни дейности - 12 906 765 лв.  Планираните данъчни и неданъчни приходи са в размер на 3 894 233 лв, 10% е ръстът им спрямо 2018 г.

Планираните разходи за ДМА и основен ремонт са 15 235 166 лв, в т.ч. 704 400 лв - целевата субсидия за капиталови разходи от централния бюджет, 172 700 лв - собствени приходи и 14 196 265 лв - европейски средства, съфинансиране и заеми.

Много амбициозна е строителната програма за 2019 г. За реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа са предвидени разходи в размер на 3 461 443 лв, от които само 15 000 лв са собствени приходи. 3 446 443 лв са осигурени по проект от ДФ "Земеделие". 350 671 лв готви бюджетът за ремонт на улична, пешеходна и алейна мрежа в общината. 2 300 422 лв са предвидени за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, основно европейски средства. Близо 20 000 лв планира бюджетът за доизграждане на зоните за отдих в парка. 30 000 лв са отделени за рекултивация на депото за отпадъци, а за енергийно обследване и технически проект на читалището в Айтос са отделени 16 200 лв.

И през 2019 г. продължава основният ремонт на Автогара - Айтос. Предвидени в бюджет - 2019 за новото съоръжение са 280 000 лв. За основен ремонт на общински пътища е заделена сумата 245 700 лв.

След пиковата за строителство и проекти 2018-та, новата година се очаква да бъде още по-напрегната и нелека за общинската администрация. Освен проектите, които продължава да изпълнява от 2018 г., сред които най-мащабният е за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос, в последните дни на 2018-та Общината получи финансиране по три нови проекта.

С Постановление на МС, към бюджета бяха прибавени още 2 070 000 лв за разширяване и основен ремонт на Спортна зала "Аетос" и реновиране на улици в селата Черноград, Черна могила и Тополица. По Програмата за трансгранично сътрудничество беше одобрен за финансиране втори проект на Община Айтос в партньорство със Специализираната администрация на провинция Одрин. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 346 831,65 евро, от които бюджетът на община Айтос е 151 339,21 евро.  Със средствата по тези проекти капиталовата програма-2019 ще набъбне до 18 млн. лв - основно средства, осигурени с финансиране по проекти.

До 16 януари е срокът, до който проекто-бюджетът трябва да влезе в Общинския съвет за обсъждане, гласуването в заседателната зала ще бъде на февруарското заседание догодина, научи още общинското издание.

Сподели новината:

Коментари