124 милиона просрочени задължения внесени в НАП Бургас от началото на годината

В хода на засиления контрол по спазване на данъчно-осигурителното законодателство по време на активния летен туристически сезон, публичните изпълнители на НАП Бургас извършиха 32 запора на парични средства на длъжници, при които на място от касите на търговски обекти бяха иззети повече от  20 000 лева. Крайната мярка се прилага и то не еднократно, към лица, които отказват доброволно да погасяват  своите просрочени задължения, а същевременно осъществяват търговска дейност, която акумулира приходи. Само на един от  обектите, намиращ се в Приморско, са иззети над 3000 лева. От приходното ведомство коментираха, че от тази непопулярна мярка  произтича дисциплиниращ ефект, който се изразява в това, че задължените лица осъществяват контакт с НАП и предлагат начини за поетапно, разсрочено погасяване на натрупаните задължения.

Същевременно бизнесът в бургаски регион намалява своите просрочени задължения като  за първите седем месеца на годината в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас са внесени 124 милиона лева просрочени данъчни и осигурителни задължения. В сравнения със същия период на миналата година общият фирмен дълг към  НАП е намалял с 68 милиона лева, показват данните на приходното ведомство в морския град. Резултатите са следствие и на проактивната политика на приходната администрация към бизнеса и задължените лица, част от която е сключването на споразумения за разсрочено погасяване на задълженията. По този начин на фирмите се дава възможност нормално да продължават дейността си като не се прекъсва  разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи. Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение.  

От приходното ведомство в морския град отчитат още и увеличаване на процента  на доброволното погасяване на просрочени задължения, който вече е 76.

Сподели новината:

Коментари